Galvenās pulvera pārklājuma īpašības:

dispersijas sastāvs, plūstamība, higroskopisms, piesātināts blīvums un spēja pseidošķidrināšana.

Dispersijas sastāvs.

Pēc daļinu lieluma pulvera krāsām tiek novērota liela izkliede. Pieļaujamais izmērs ir no 5 – 350 mkm. Atkarībā no krāsas uzklāšanas metodes, pieļaujamais daļiņu lielums variē.

Plūstamība.

Prasības visām pulvera pārklājuma krāsām – laba plūstamība. Ja ir niepietiekama plūstamība, ir grūti pārklāt krāsu. Kritērijs, lai izvērtētu plūstamību – iekšējās berzes leņķa pulvera izbiršanas ātrums. Pie normālas plūstamības dabiskā leņķa izliekums parasti ir robežās no 36 līdz 45 grādiem

Vēl viena pulvera pārklājuma īpašība – higroskopisms.

Pulvera pārklājumam piemīt mitruma uzsūkšanās spējas. Tā rezultātā pulvera plūstāmība samazinās. Var izmainīties krāsu elektriskie parametri un tas var atspoguļoties uz plēves veidošanos.

Uzbērtais blīvums.

Tā ir viena no masveidīgākajām un lielākajām pulvera krāsu raksturīgākajām īpašībām. Rūpniecisko pulvera krāsu uzbērtā blīvuma norma ir no 200 līdz 800 kg/m2.Sis rādītājs ir atkarīgs no krāsas sastāva, formas un polidispersisko daļiņu pakāpes.

Pseidošķīšanas īpašības

– vārošo daļiņu slāņa veidošanos, kurš nepieciešams pēc tehnoloģijas, lai veidotu pārklājumu atkarīgs no pulvera struktūras un īpašībām. Pseidošķidrināšanos nav spējīgi veidot stipri, mitri, mazdispersiski pulveri ar dabisko leņķa atlieliekumu par 43 grādiem. Ipaši labi tas parādās pulveriem, kuri sastāv no lielākām daļiņām, kuru forma vairāk lodveidīga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.